Politieke kwaliteitsborging?

Politieke kwaliteitsborging?

In de jaargangen 2014 en 2015 publiceerde Bouwkwaliteit in de Praktijk een zestal artikelen over (bestuursrechtelijke) handhaving onder de Wet kwaliteitsborging voor het bouwen (Wkb). In november 2016 volgde aandacht voor omgevingsveiligheid. Nu de Wkb op 21 februari 2017 is vastgesteld door de Tweede Kamer is duidelijk wat de invloed van de parlementaire besluitvorming is op de wet. Vooral het privaatrechtelijke artikel III van de Wkb is door amendering nog behoorlijk veranderd, maar ook de positie van het bevoegd gezag wijzigde enigszins.

 

 

Wilt u het gehele artikel lezen? Neem dan een abonnement. Een maand gratis toegang tot alle dossiers? Neem dan een proefabonnement.