Kostenverhaal bovenwijkse voorzieningen

Kostenverhaal bovenwijkse voorzieningen

Het wetsvoorstel voor de Aanvullings wet grondeigendom Omgevingswet is medio maart ter advisering aangeboden aan de Afdeling advisering van de Raad van State. Om aan te tonen dat de praktijk, in afwachting van de komst van de Omgevingswet gewoon doorgaat, wil ik deze keer stilstaan bij een belangrijke uitspraak van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State (ABRvS) d.d. 16 maart 2018 (ECLI:NL:RVS:2018:903) over kostenverhaal in het geval van grondexploitatie.

Wilt u het gehele artikel lezen? Neem dan een abonnement. Een maand gratis toegang tot alle dossiers? Neem dan een proefabonnement.