Het aansluitende terrein

Het aansluitende terrein

De term ‘aansluitend terrein’ komt in verschillende bouwvoorschriften voor, zowel in voorschriften van het Bouwbesluit en het Gebruiksbesluit als in voorschriften van het Besluit omgevingsrecht. In de praktijk rijst nog wel eens de vraag wat precies wordt verstaan onder het aansluitende terrein en wat wordt verstaan onder ‘de hoogte van het aansluitende terrein’. In dit artikel behandelen we een aantal veel gestelde vragen over het aansluitende terrein.

Wilt u het gehele artikel lezen? Neem dan een abonnement. Een maand gratis toegang tot alle dossiers? Neem dan een proefabonnement.