De woonbootbewoner als illegaal (2)

De woonbootbewoner als illegaal (2)

In Bouwkwaliteit in de praktijk nr. 4 2015 heb ik beschreven hoe de regering er steeds voor terugdeinsde om woonboten onder de werking van de Woningwet te brengen. In mei 2015 is echter een voorontwerp van een wijziging van de Woningwet verschenen, waarin de definitie van het begrip bouwwerk wordt vastgelegd. Hierdoor komen woonboten en andere drijvende bouwsels onder de werking van deze wet te vallen. Voor de bestaande drijvende bouwsels wordt een overgangsrecht gecreëerd. Die krijgen een omgevingsvergunning van rechtswege en hoeven niet aan de technische voorschriften van Bouwbesluit 2012 te voldoen. Opvallend is dat in het voorstel geen regeling is opgenomen voor het opheffen of verplaatsen van ligplaatsen.

Wilt u het gehele artikel lezen? Neem dan een abonnement. Een maand gratis toegang tot alle dossiers? Neem dan een proefabonnement.