Aanvullingswetten Omgevingswet

Aanvullingswetten Omgevingswet

In Bouwkwaliteit in de Praktijk nummer 10, oktober 2017, is aandacht besteed aan (het uitstel van) de Omgevingswet. In deze uitgave zijn ook de Aanvullingswetten genoemd die straks deel zullen gaan uitmaken van de Omgevingswet.  De Aanvullingswetten maken, naast het Invoeringsspoor en het Hoofdspoor deel uit van de stelselherziening van de Omgevingswet. De vier Aanvullingswetten hebben betrekking op de onderwerpen bodem, geluid, natuur en grondeigendom. In dit artikel wordt dieper ingegaan op de aanvullingswetten en wordt aangegeven wat er verandert ten opzichte van de huidige situatie. 

 

Wilt u het gehele artikel lezen? Neem dan een abonnement. Een maand gratis toegang tot alle dossiers? Neem dan een proefabonnement.