Verbeelding Bouwbesluit 2012 - Brandveiligheid - Toelichting op artikel 6.30

Verbeelding Bouwbesluit 2012 - Brandveiligheid - Toelichting op artikel 6.30

Tekst van artikel 6.30, lid 1

Een bouwwerk heeft een toereikende bluswatervoorziening. Dit geldt niet indien de aard, ligging of het gebruik van het bouwwerk dat naar het oordeel van het bevoegd gezag niet vereist.   

Wilt u het gehele artikel lezen? Neem dan een abonnement. Een maand gratis toegang tot alle dossiers? Neem dan een proefabonnement.