Verbeelding Bouwbesluit 2012 - Brandveiligheid - Toelichting op artikel 1.1, lid 1, onderdeel: weerstand tegen branddoorslag en brandoverslag

Verbeelding Bouwbesluit 2012 - Brandveiligheid - Toelichting op artikel 1.1, lid 1, onderdeel: weerstand tegen branddoorslag en brandoverslag

Tekst van artikel 1.1, lid 1, onderdeel: weerstand tegen branddoorslag en brandoverslag

Voor de toepassing van de bij of krachtens dit besluit gegeven voorschriften wordt verstaan onder:
weerstand tegen branddoorslag en brandoverslag:
    kortste tijd die een brand nodig heeft om zich uit te breiden van een ruimte naar een andere ruimte.

In onderdeel 3.40 van NEN 6068 is de weerstand tegen branddoorslag als volgt gedefinieerd:

Wilt u het gehele artikel lezen? Neem dan een abonnement. Een maand gratis toegang tot alle dossiers? Neem dan een proefabonnement.