Verbeelding Bouwbesluit 2012 - Brandveiligheid - Toelichting op artikel 1.1, lid 1, onderdeel vuurbelasting

Verbeelding Bouwbesluit 2012 - Brandveiligheid - Toelichting op artikel 1.1, lid 1, onderdeel vuurbelasting

Tekst van artikel 1.1, lid 1, onderdeel: vuurbelasting

Voor de toepassing van de bij of krachtens dit besluit gegeven voorschriften wordt verstaan onder:
vuurbelasting:
    hoeveelheid warmte die vrijkomt per eenheid vloeroppervlakte bij verbranding van alle in een gebouw of een daarin gelegen ruimte aanwezige brandbare materialen.

In onderdeel 4.2.1 van NEN 6090 is het bepalen van de permanente vuurbelasting als volgt omschreven:

Wilt u het gehele artikel lezen? Neem dan een abonnement. Een maand gratis toegang tot alle dossiers? Neem dan een proefabonnement.