Veiligheid op de bouwplaats

Veiligheid op de bouwplaats

1               Veiligheid voor andere dan eigen werknemers

1.1         Algemeen

De ARBO-wet kent het artikel over het voorkomen van gevaren voor andere personen dan eigen werknemers. In dit artikel wordt gesteld dat de werkgever, die verantwoordelijk is voor deze gevaren, passende maatregelen moet nemen ter beperking van dit gevaar. Verzuimt de werkgever dit, dan kan hij door getroffen personen civielrechtelijk worden aangesproken voor vergoeding van de geleden materiële en immateriële schade.

Onder anderen wordt verstaan:

Wilt u het gehele artikel lezen? Neem dan een abonnement. Een maand gratis toegang tot alle dossiers? Neem dan een proefabonnement.