Praktijkvoorbeeld

Kennisproducten van Vakmedianet

De kennisproducten van Vakmedianet helpen u om de voorschriften van Bouwbesluit 2012 op een juiste wijze toe te passen gedurende het ontwerp- en uitvoeringstraject. Deze kennisproducten zijn in boekvorm verkrijgbaar, of via de website te raadplegen. Deze kennisproducten helpen ook om te komen tot de juiste dossiervorming. Vakmedianet ontwikkelt daarnaast verschillende tools die kunnen worden ingezet bij het kwaliteitsborgingsproces.

Reeds beschikbare kennisproducten

Tijdschrift ‘Bouwkwaliteit in de praktijk’

Het maandelijkse tijdschrift ‘Bouwkwaliteit in de praktijk’ bevat onderwerpen als  omgevingsrecht, welstand, bestaande bouw en omgevingsveiligheid. Daarnaast bevat het tijdschrift de welbekende bouwtechnische artikelen. De visie van het blad voor de toekomst is om mee te transformeren naar het nieuwe stelsel van kwaliteitsborging in de bouw, waarbij er met name ook zal worden geschreven over de toekomstige rol van het vakgebied. Uiteraard volgt het blad de ontwikkelingen van de private kwaliteitsborging kritisch, zodat u goed op de hoogte wordt gehouden van deze ontwikkeling.

 

Cobouw

Cobouw (www.cobouw.nl) biedt iedere dag zicht op trends, innovaties, technologie- en marktontwikkelingen. Onmisbaar voor bouwprofessionals die beslissingen nemen en willen bijblijven in hun vak en netwerk.

 

Diverse boeken

Bouwbesluit 2012 met toelichting en commentaren

De publicatie ‘Bouwbesluit 2012 met toelichting en commentaren’ bevat de officiële teksten en toelichtingen van de Staatsbladen van Bouwbesluit 2012 en de wijzigingen daarop tot en met 1 juli 2016. Deze zijn ‘in elkaar geschreven en met elkaar verweven’, zodat er één leesbare integrale tekst en toelichting is ontstaan. Hetzelfde is in deze uitgave gedaan met de teksten en toelichtingen van de Regeling Bouwbesluit 2012 zoals die in de verschillende Staatscouranten zijn gepubliceerd. In de Regeling Bouwbesluit staat bijvoorbeeld precies welke versie van normen van toepassing is.
Meer informatie


Handboek Bouwbesluit 2012

In het handboek is kort en krachtig uitgelegd hoe Bouwbesluit 2012 moet worden toegepast. Hierbij zijn aandachtspunten opgenomen om de lezer te waarschuwen voor veel voorkomende misverstanden. Het boek bevat vele afbeeldingen en tabellen waarmee Bouwbesluit 2012 is gevisualiseerd. Het boek bevat tal van voorbeelden en gelijkwaardige oplossingen. Gebruik van dit handboek bij het ontwerp kan leiden tot een optimale toepassing van Bouwbesluit 2012. Dit is niet alleen van belang voor architecten, maar ook voor constructeurs, brandpreventisten, bouwfysici, milieudeskundigen en installateurs. Ook op de bouwplaats kan met dit handboek in de hand snel inzicht worden verkregen of een bepaalde oplossing aan Bouwbesluit 2012 voldoet, waardoor vertraging in de bouw of het moeten treffen van onnodige voorzieningen kan worden voorkomen.
Meer informatie


Vragen, antwoorden en gelijkwaardigheid Bouwbesluit 2012

Met deze publicatie beschikt u over antwoorden op veelgestelde vragen over Bouwbesluit 2012 die afkomstig zijn uit de bouwpraktijk. U kunt deze gebruiken om interpretatievraagstukken over bouwbesluitvoorschriften te beantwoorden en om te vast te leggen in het dossier. Zo hoeft u niet bij elk project opnieuw het wiel uit te vinden, maar kunt u zich baseren op een database die zijn waarde reeds heeft bewezen.
Meer informatie


Verbeelding Bouwbesluit 2012

De serie ‘Verbeelding’ Bouwbesluit 2012 is er in drie delen: ‘algemeen bouwkundig’, ‘Bouwfysica’ en ‘Brandveiligheid’. In deze serie zijn de voorschriften van Bouwbesluit vertaald in praktische tekeningen die goed aansluiten bij de visueel ingestelde bouwpraktijk. Aannemers, projectontwikkelaars, architecten en woningbouwcorporaties, maar ook de brandweer en afdelingen Bouw- en Woningtoezicht bij gemeenten hebben met dit boek een praktisch hulpmiddel in handen.


Brandveiligheidsinstallaties in gebouwen

In het boek ‘Brandveiligheidsinstallaties in gebouwen’ staan in overzichtelijke tabellen welke brandveiligheidsinstallaties in gebouwen verplicht zijn. Bovendien worden de eisen voor beheer, controle en onderhoud duidelijk weergegeven. Er is onderscheid gemaakt tussen nieuwe en bestaande installaties. Verder wordt ingegaan op de procedures bij certificering van de installaties.
Meer informatie


Stappenplan brandveiligheid

Het stappenplan brandveiligheid bestaat uit twee delen: ‘woonfunctie en kantoorfunctie’ en ‘gezondheidszorgfunctie en logiesfunctie’. Voor ontwerpers is de vorm en de volgorde waarin Bouwbesluit 2012 is opgeschreven niet de meest logische. Het ontwerpen van een brandveilig gebouw volgens de artikelvolgorde van Bouwbesluit 2012 levert vrijwel direct een struikelblok op. Het stappenplan brandveiligheid sluit aan bij de begrippen en de prestatie-eisen uit Bouwbesluit 2012, maar hanteert een volgorde die voor ontwerpers veel logischer is: van grof naar fijn.


Praktijkboek Indieningsvereisten

Het Praktijkboek Indieningsvereisten betreft een praktische vertaling van de Regeling omgevingsrecht (Mor), waarin staat welke gegevens moeten worden ingediend bij een aanvraag van een omgevingsvergunning. Door middel van vele voorbeelden wordt uitgelegd welke tekeningen, berekeningen en andere gegevens moeten worden ingediend, in welke vorm en op welk detailniveau. Dit Praktijkboek is geschreven voor de aanvrager van een omgevingsvergunning voor het bouwen, maar zal ook voor het bevoegd gezag een handige richtlijn blijken te zijn bij het uitvoeren van de aannemelijkheidstoetsing. Het boek kan een rol vervullen om bij private kwaliteitsborging het gebouwdossier compleet te maken.
Meer informatie

 

Te ontwikkelen kennisproducten

Naast de beschikbare kennisproducten worden de komende tijd verschillende kennisproducten en tools ontwikkeld. Deze worden in boekvorm uitgegeven of zijn te raadplegen via de website.

 • Tools & checklists, zoals:
  • Stappenplan brandveiligheid (reeds beschikbaar)
  • Checklist indieningsvereisten (in ontwikkeling)
  • Voorbeeld toetsingsrapportages ‘Kwaliteitsborging’ (in ontwikkeling)
  • Dashboard ‘ risicogericht registreren’ (in ontwikkeling)
  • Praktijkboekjes ‘Kwaliteitsborging (in ontwikkeling)
  • Cursussen & trainingen
  • Events & congressen
  • Praktijkmiddagen
  • Praktijkvoorbeelden & Cases

 

Dossiers: 
Procesfase: 
Voorbereiding, Uitwerking, Uitvoering/Realisatie, Sloop, Wetgeving, Regelgeving, Beheer/Onderhoud, Bouwaanvraag, Gebruik, (Her)ontwikkeling
Doelgroep: 
Plantoetser, Projectontwikkelaar, Adviseur BWT, Architect/ontwerper, Beleidsmedewerker, Gemeentebestuurder, Gebouwbeheerder, Coördinator BWT, Constructeur, Aannemer