Overslaan en naar de inhoud gaan
Nieuws

Wijzigingen wetten in het omgevingsrecht per 1 juli 2018

Het is weer zover, er is een vast verandermoment geweest. Per 1 juli 2018 zijn er dus de nodige wetten in werking getreden. Hieronder een kort overzicht met de belangrijkste wijzigingen voor het omgevingsrecht.

Afschaffing actualiseringsplicht bestemmingsplannen en beheersverordeningen

Deze wijziging van de Wro en de Invoeringswet Wro schaft de actualiseringsplicht af voor bestemmingsplannen en beheersverordeningen die elektronisch raadpleegbaar zijn. Het idee is dat gemeenten op deze manier meer ruimte beschikbaar krijgen, zodat ze zich voor kunnen bereiden op de Omgevingswet en het tot stand brengen van een omgevingsplan. Zie Stb. 2018, 138 en Stb. 2018, 203

Wijziging van het Bouwbesluit 2012

Deze wijziging zorgt ervoor dat er geen verplichting meer bestaat tot aansluiting op het gasnet, wanneer de netbeheerder op grond van de Gaswet ook geen taak heeft bij het voorzien in die aansluiting. Zo wordt voorkomen dat het Bouwbesluit 2012 tot aansluiting op het gastransportnet verplicht, terwijl de Gaswet dezelfde aansluiting in het licht van de energietransitie juist tegen gaat. Zie Stb. 2018, 197

Links

Lees verder bij BWTInfo

Bron: 
BWTinfo
Zie ook: 
Categorieën: 
Dossiers: 
Procesfase: 
Voorbereiding, Uitwerking, Uitvoering/Realisatie, Wetgeving, Regelgeving, Beheer/Onderhoud, Bouwaanvraag, Ontwerp, Gebruik, (Her)ontwikkeling
Doelgroep: 
Plantoetser, Projectontwikkelaar, Opdrachtgever, Juridisch adviseur/jurist/advocaat, Adviseur BWT, Adviseur, Architect/ontwerper, Beleidsmedewerker, Gemeentebestuurder, Gebouwbeheerder, Aannemer