Overslaan en naar de inhoud gaan
Nieuws

Vragen Commissie Wonen en Rijksdienst over de Wkb

Op 16 juni is verslag over het wetsvoorstel Wkb van de commissie Wonen en Rijksdienst gepubliceerd. Het verslag bevat 14 pagina’s aan vragen aan minister Blok over het wetsvoorstel

Enkele opvallen en veel voorkomende thema’s zijn:

  • Alle partijen vragen zich af de staat van monumenten wel voldoende geborgd is in het nieuwe stelsel.
  • PvdA, VVD, CDA en D66 vragen aandacht voor leges en de kosten van het nieuwe stelsel. Zowel in het kader van de bekostiging van het toekomstige bouwtoezicht als in het kader van het voorkomen van dubbele kosten.
  • De PvdA vraagt zich af of gemeenten niet alsnog akkoord moet geven op het bouwwerk en het dossier bij gereedmelding alvorens een bouwwerk in gebruik genomen mag worden.
  • De PvdA en de ChristenUnie vragen zich of kwaliteitsborging niet ook zou moeten gelden voorvergunningvrije bouwwerken.
  • De VVD vraagt zich af of de beoogde rol van de ZBO niet ook door het ministerie zelf kan worden gedaan. Onder meer de SGP vraagt zich af of het gekozen model waarin de minister zorg draagt voor de invulling van de ZBO wel voldoende betrokkenheid van de kennis in de markt biedt bij de beoordeling van instrument.
  • Diverse partijen stellen vragen over de bekostiging van het stelsel en de rol die de ZBO heeft in het vaststellen van de kosten voor de markt.

Links

Lees verder bij Instituut voor Bouwkwaliteit

Bron: 
Instituut voor Bouwkwaliteit
Dossiers: 
Procesfase: 
Voorbereiding, Uitwerking, Uitvoering/Realisatie, Wetgeving, Regelgeving, Bouwaanvraag, Ontwerp, (Her)ontwikkeling
Doelgroep: 
Plantoetser, Projectontwikkelaar, Opdrachtgever, Juridisch adviseur/jurist/advocaat, Adviseur BWT, Adviseur, Architect/ontwerper, Beleidsmedewerker, Gemeentebestuurder, Gebouwbeheerder, Coördinator BWT, Constructeur, Aannemer