Overslaan en naar de inhoud gaan
Nieuws

VNG uit zorgen Wkb aan Eerste Kamer

De VNG heeft aan de Eerste Kamer de zorgen meegegeven over de uitwerking en uitvoerbaarheid van het wetsvoorstel kwaliteitsborging voor het bouwen.

De VNG is en blijft positief over de gedachte achter de beoogde stelselwijziging. Het huidige stelsel moet ook wat de VNG betreft worden verbeterd. Zo is er nood aan een verbetering van de positie van de consument, een toets achteraf (de as-built toets) en een verbeterde aansprakelijkheid van de aannemer.

…vraagtekens en zorgen

Desondanks voorziet VNG grote problemen met de uitvoerbaarheid van dit wetsvoorstel en vraagt men zich af of dit wetsvoorstel wel bijdraagt aan het realiseren van die doelen. De belangrijkste zorgen die er zijn:

  • of de wet wel tot kwaliteitsverbetering en kostenbesparing leidt;
  • dat de samenhang met de invoering Omgevingswet te weinig aanwezig is;
  • dat de scheiding tussen toezicht en handhaving in de praktijk onwerkbaar wordt;
  • of de positie van de consument werkelijk verbetert; en
  • dat er onvoldoende zicht is op wat er nog allemaal moet gebeuren voor de invoering en een realistische planning nog ontbreekt.

 

Pleidooi VNG

Wat straks niet goed is geregeld, vindt zijn weg naar het gemeenteloket. Nu al zijn er namelijk signalen dat terugvalscenario’s gewenst zijn. Daarom pleit VNG ervoor dat het ministerie duidelijk maakt wat de kritische mijlpalen zijn en wat er gebeurt als deze niet worden gehaald. Daarbij denkt VNG graag mee over een werkbaar stelsel. 

Links

Lees pleidooi VNG

Bron: 
VNG
Dossiers: 
Procesfase: 
Voorbereiding, Uitwerking, Uitvoering/Realisatie, Wetgeving, Regelgeving, Financiering/Exploitatie, Ontwerp, (Her)ontwikkeling
Doelgroep: 
Plantoetser, Projectontwikkelaar, Opdrachtgever, Adviseur, Architect/ontwerper, Beleidsmedewerker, Gemeentebestuurder, Aannemer