Nieuws
Wido Quist

Restauratie van mergel

In Nederland werd en wordt nauwelijks natuursteen gewonnen. Het is daarom niet vreemd dat bij restauraties nogal eens voor een andere natuursteensoort werd gekozen, dan er oorspronkelijk was gebruikt. Vanwege de lange aanvoerroute was het immers goed mogelijk dat er inmiddels fysieke of politieke obstakels waren, die het gebruik van het oorspronkelijk verwerkte materiaal in de weg stonden of bemoeilijkten. Als die de enige redenen zouden vormen voor de keuze van ander materiaal, dan zou de situatie in het zuiden van Limburg sterk van het algemene beeld in Nederland moeten afwijken. Daar was in de directe omgeving het oorspronkelijk gebruikte materiaal (meestal mergel) wel steeds beschikbaar.

Om goed inzicht te krijgen in de redenen waarom Belgische witte steen bij restauraties vaak werd vervangen door een andere natuursteensoort is daarom ook gekeken naar de situatie in de steden en dorpen in de nabijheid van de Limburgse mergelgroeven. In deze bijdrage wordt dit onderzoek weergegeven. Daaruit blijkt onder andere dat men weinig vertrouwen in de duurzaamheid van mergel had. Vooral bij onderdelen die het vanwege de weersinvloeden zwaar te verduren hebben, werd daarom ook bij oorspronkelijk in mergel opgetrokken gebouwen nogal eens voor vervanging daarvan in een andere, meer duurzaam geachte steensoort gekozen.

Bron: 
Praktijkreeks Cultureel Erfgoed
Categorieën: 
Dossiers: