Overslaan en naar de inhoud gaan
Nieuws

OCW start onderzoek naar de efficiency van het financieel stelsel voor rijksmonumenten

Het ministerie van OCW heeft opdracht gegeven voor een onderzoek naar de financiële regelingen voor rijksmonumenten. De opdracht is na een aanbestedingstraject in augustus gegund aan beleidsadviesbureau Ecorys. In december wordt naar verwachting het onderzoeksrapport opgeleverd.

Ecorys zal het huidige financiële stelsel in de monumentenzorg evalueren en aanbevelingen doen over de wijze waarop het stelsel efficiënter ingericht kan worden.
Het onderzoek geeft antwoord op de volgende hoofdvraag: “Hoe kan het financieel instrumentarium optimaal worden ingericht om de restauratie, het onderhoud, de herbestemming, de verduurzaming en de omgevingswaarde van rijksmonumenten zo efficiënt mogelijk te ondersteunen?”

Onderwerp van onderzoek zijn:

  •     de Subsidieregeling instandhouding monumenten
  •     restauratiesubsidies van de provincies
  •     de laagrentende leningen van het Nationaal Restauratiefonds (de Restauratiefonds-hypotheek, de Restauratiefondsplus-hypotheek en de Duurzame Monumenten-Lening);
  •     de Subsidieregeling stimulering herbestemming monumenten
  •     de Kerken Nevenfunctie-Lening
  •     het programma Duurzaam erfgoed
  •     de Visie Erfgoed en Ruimte


Lees verder (Rijksdienst Cultureel Erfgoed, 15 september 2017)

Bron: 
Categorieën: 
Dossiers: 
Procesfase: 
Voorbereiding, Uitwerking, Uitvoering/Realisatie, Regelgeving, Beheer/Onderhoud, Financiering/Exploitatie
Doelgroep: 
Opdrachtgever, Ontwerper, Architect, Adviseur, Architect/ontwerper, Beleidsmedewerker, Gemeentebestuurder, Gebouwbeheerder