Overslaan en naar de inhoud gaan
Nieuws

Norm ‘Brandveiligheid grote veestallen’ gepubliceerd

De norm voor brandveiligheid van grote veestallen, NEN 6060, is gepubliceerd. De bijlage J bij NEN 6060 geeft een bepalingsmethode waarmee kan worden vastgesteld of een groot brandcompartiment van een lichte industriefunctie voor bedrijfsmatig houden van dieren (veestal), voldoet aan de functionele eisen om branduitbreiding te voorkomen (Bouwbesluit 2012, artikel 2.81) voor nieuwbouwsituaties. Hierbij wordt gebruik gemaakt van het gelijkwaardigheidsbeginsel uit het Bouwbesluit 2012, artikel 1.3.

Bij de totstandkoming van dit wijzigingsblad bij NEN 6060:2015 is rekening gehouden met de resultaten uit de publicatie ‘Onderzoek naar brandveiligheid voor dieren in veestallen – Knelpunten en verbetermogelijkheden’. Dit onderzoek is uitgevoerd door Wageningen UR Livestock Research en het Instituut Fysieke Veiligheid en stamt uit november 2012.

Brandweerstatistieken

Ook zijn de brandweerstatistieken van Brandweer Nederland uit de periode 2012 tot 2016 meegenomen. Daarbij is rekening gehouden met de achtergronden van de publiekrechtelijke regelgeving zoals verwoord in de Nota’s van toelichting bij het Bouwbesluit 2012 en de Regeling Bouwbesluit 2012. Overige voorschriften die het Bouwbesluit 2012 aan de (brand)veiligheid van het bouwwerk of het gebruik daarvan verbinden, worden niet in dit wijzigingsblad behandeld. Uitgangspunt is dat aan de desbetreffende voorschriften van het Bouwbesluit 2012 moet worden voldaan.

Meer informatie

De norm is te vinden via de website van NEN
Voor inhoudelijke informatie: Marc Mergeay, Consultant Bouw & Installaties, telefoon 015 2 690 367 of e-mail bi@nen.nl.

 

Norm ‘Risicobenadering brandveiligheid grote veestallen’ gepubliceerd

Tevens is de norm voor risicobenadering brandveiligheid grote veestallen, NEN 6079, gepubliceerd. De bijlagen I en J bij NEN 6079+C1 geven een methode voor brandbeheersing en de beperking van branduitbreiding. Deze methode is op basis van risicobenadering en fysische brandmodellering. Dit geldt voor een lichte industriefunctie voor het bedrijfsmatig houden van dieren voor veestallen met een omvang groter dan 2500 m2.

Klik hier voor meer informatie.

 

Bron: 
Categorieën: 
Dossiers: 
Procesfase: 
Voorbereiding, Uitwerking, Uitvoering/Realisatie, Regelgeving, Beheer/Onderhoud, Ontwerp, Gebruik
Doelgroep: 
Plantoetser, Opdrachtgever, Adviseur BWT, Adviseur, Architect/ontwerper, Beleidsmedewerker, Gebouwbeheerder, Aannemer