Overslaan en naar de inhoud gaan
Nieuws

Nieuwe richtlijn bepaling weerstand rookdoorgang tussen ruimten

Naar verwachting treedt in 2021 het Besluit bouwwerken leefomgeving (Bbl), de opvolger van het huidige Bouwbesluit, in werking. Het Bbl bevat nieuwe regels voor de weerstand tegen rookdoorgang, in de volksmond rookwerendheid. Er moet opnieuw getest worden en de ‘anderhalf-keer-regel’ wordt afgeschaft. Wat betekent dit in de praktijk?

Momenteel wordt de rookwerendheid van diverse constructieonderdelen bepaald volgens de regels en testnormen die zijn vastgelegd in de NEN 6075 ‘Bepaling van de weerstand tegen rookdoorgang tussen ruimten’. Deze norm biedt twee bepalingsmethoden: de één is gebaseerd op brandwerendheid en de ander op rookdoorlatendheid. In de bepalingsmethode op brandwerendheid staat: "Bepaal de brandwerendheid van het constructieonderdeel volgens hoofdstuk 4 van NEN 6069, slechts uitgaande van het criterium van vlamdichtheid E. De rookwerendheid van het constructieonderdeel in een bepaalde richting wordt gelijkgesteld aan anderhalf maal de brandwerendheid van dit constructieonderdeel in dezelfde richting."
Dit wordt gevolgd door een specificatie: "Een constructieonderdeel dat een rookwerendheid heeft op basis van de brandwerendheid van 20 minuten voldoet aan de eisen voor Sa. Een constructieonderdeel dat een rookwerendheid heeft op basis van de brandwerendheid van 30 minuten voldoet aan de eisen voor Sm (vervolgens S200 genoemd.)", waarbij Sa staat voor koude rook en S200 voor warme rook.

Rookwerendheid

Uit het voorafgaande blijkt dat de rookwerendheid wordt uitgedrukt in tijd. En dat als een constructieonderdeel een brandwerendheid heeft van E20, de rookwerendheid daarvan gelijk wordt gesteld aan anderhalf keer die brandwerendheid: Sa is gelijk aan E20 en S200 is gelijk aan 1,5 x E20. Dit systeem van 20 minuten voldoen aan E voor de bepaling van S200, wordt ook wel de ‘anderhalf-keer-regel’ genoemd. Voor het bepalen van de rookwerendheid van constructieonderdelen, of om preciezer te zijn de luchtdoorlatendheid of lek in m3/u, zijn per onderdeel regels opgesteld. Hiermee kan een product daadwerkelijk getest worden. De rookwerendheid kan vervolgens worden vastgesteld aan de hand van de eisen voor Sa. Voor S200 gelden de eisen van Sa plus de eis van het voldoen aan het brandwerendheidscriterium vlamdicht voor 20 minuten = E20.

Links

Lees verder bij NEN

Bron: 
NEN
Categorieën: 
Dossiers: 
Procesfase: 
Voorbereiding, Uitwerking, Uitvoering/Realisatie, Regelgeving, Beheer/Onderhoud, Ontwerp, Gebruik
Doelgroep: 
Plantoetser, Adviseur BWT, Adviseur, Architect/ontwerper, Gebouwbeheerder, Aannemer

Gerelateerde artikelen

02-06-2017
nieuws
03-03-2017
tijdschriftartikel
19-12-2017
agenda_item
26-10-2017
tijdschriftartikel