Nieuws

Nieuwe landelijke website Basisregistratie Ondergrond (BRO)

In januari 2015 heeft het ministerie van Infrastructuur en Milieu een programmabureau ingesteld om de invoering van de Basisregistratie Ondergrond (BRO) verder te begeleiden. Via een nieuwe BRO website, blijf je vanaf nu op de hoogte van de laatste ontwikkelingen rond de BRO.

De wet Basisregistratie Ondergrond (BRO) zorgt ervoor dat alle publieke gegevens over de ondergrond van Nederland beschikbaar komen in één centrale database. Bijvoorbeeld welke grondsoort waar voorkomt, metingen van de grondwaterstand, en olie- en gasvoorraden in de diepe ondergrond. De BRO bouwt daarbij voort op bestaande registraties van ondergrondgegevens, zoals DINO (Data en Informatie van de Nederlandse Ondergrond) van TNO-GDN, BIS Nederland (Bodem Informatie Systeem) dat wordt beheerd door Alterra en de diepe mijnbouw-gerelateerde gegevens uit het NL Olie-en Gasportaal.

Lees verder

Ga naar de website Basisregistratie Ondergrond

 

Bron: 
Procesfase: 
Voorbereiding, Uitwerking, Wetgeving, Ontwikkeling, Beheer/Onderhoud, Gebruik
Doelgroep: 
Plantoetser, Projectontwikkelaar, Ontwerper, Inspecteur, Adviseur, Beleidsmedewerker, Gemeentebestuurder