Nieuws

Nieuwe Handreiking erfgoed en ruimte

De Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed heeft de website www.handreikingerfgoedenruimte.nl vernieuwd. Deze website laat zien hoe gemeenten erfgoed een plek kunnen geven in ruimtelijke ordening. Zo is er aandacht voor goed opdrachtgeverschap van cultuurhistorisch onderzoek. De Handreiking maakt duidelijk hoe een gemeente erfgoedambities en erfgoeddoelen kan vastleggen in nota's, plannen en verordeningen.

Om ruimtelijke plannen te laten slagen is het belangrijk om draagvlak te organiseren en een project financieel rond te krijgen. Ook deze onderwerpen komen uitgebreid aan de orde.

De Handreiking is zowel technisch als inhoudelijk onder handen genomen. Resultaat is een heldere gebruiksvriendelijke website. Met deze vernieuwingsslag is de Handreiking klaar voor de toekomst en voor de informatievoorziening over de op stapel staande veranderingen die de nieuwe Erfgoedwet en Omgevingswet met zich meebrengen.

Bekijk de Handreiking op www.handreikingerfgoedenruimte.nl.

Lees verder

Bron: 
Categorieën: 
Dossiers: 
Procesfase: 
Voorbereiding, Uitwerking, Uitvoering/Realisatie, Regelgeving, Beheer/Onderhoud, (Her)ontwikkeling
Doelgroep: 
Plantoetser, Projectontwikkelaar, Ontwerper, Vastgoedjurist, Archeoloog, Architect, Architect/ontwerper, Beleidsmedewerker, Gemeentebestuurder