Overslaan en naar de inhoud gaan
Nieuws

Nieuwe eisen energieprestatie en thermische isolatie nieuwe gebouwen

De EPC-eisen voor woningen en alle typen utiliteitsgebouwen worden per 1 januari 2015 als volgt:

 

 Functie

Huidige EPC-eis

EPC-eis per 1-1-2015

Woonfunctie: woonwagen

1,3

1,3

Andere woonfunctie

0,6

0,4

Bijeenkomstfunctie

2,0

1,1

Celfunctie

1,8

1,0

Gezondheidszorgfunctie met bedgebied

2,6

1,8

Andere gezondheidszorgfunctie

1,0

0,8

Kantoorfunctie

1,1

0,8

Logiesfunctie in logiesgebouw

1,8

1,0

Andere logiesfunctie

1,4

1,4

Onderwijsfunctie

1,3

0,7

Sportfunctie

1,8

0,9

Winkelfunctie

2,6

1,7

Per 1 januari 2015 gelden ook scherpere eisen voor de thermische isolatie van gebouwen. Hiermee wordt invulling gegeven aan de wens om meer aandacht te besteden aan de bouwkundige schil van een gebouw. Momenteel geldt voor de Rc-waarde (is warmteweerstand) een eis van minimaal 3,5 m2.K/W voor de gehele schil. Die eis wordt per 1 januari 2015 gedifferentieerd naar type constructie. Voor gevels gaat de minimale Rc-waarde naar 4,5 m2.K/W en voor daken naar 6,0 m2.K/W. De minimale Rc-waarde voor vloeren blijft 3,5 m2.K/W. Voor ramen, deuren en kozijnen geldt nu als eis een U-waarde (warmtedoorgangscoëfficiënt) van hoogstens 1,65 W/m2.K. Vanaf 1 januari 2015 geldt deze eis als gemiddelde voor alle ramen, deuren en kozijnen. Een individuele component (dus een afzonderlijk raam, deur of kozijn) mag maximaal een U-waarde van 2,2 W/m2.K hebben.

Links

Lees verder bij BWT Info

Bron: 
BWT Info
Categorieën: 
Dossiers: 
Procesfase: 
Uitvoering/Realisatie, Regelgeving, Ontwerp
Doelgroep: 
Opdrachtgever, Adviseur, Architect/ontwerper, Aannemer

Gerelateerde artikelen

10-07-2018
tijdschriftartikel
25-09-2017
tijdschriftartikel
28-08-2017
vraag_en_antwoord