Overslaan en naar de inhoud gaan
Nieuws

Nieuw Certificatieschema Onderhoud Blusmiddelen (REOB) opgesteld

Het nieuwe Certificatieschema Onderhoud Blusmiddelen treedt op 15 maart 2017 in werking. Het Centrum voor Criminaliteitsbestrijding en Veiligheid (CCV) heeft versie 4.0 eind 2016 gepubliceerd.

Doel van het Certificatieschema is het vastleggen van eisen en werkwijzen waardoor een REOB-onderhoudsbedrijf het onderhoud van blusmiddelen onder certificaat levert. REOB staat voor Regeling Erkenning Onderhoud Blusmiddelen. Het uitgangspunt hierbij is de NEN-EN-ISO/IEC 17065.

Versie 4.0 bevat een aantal verbeteringen met betrekking tot de indeling van de scope, de wijze waarop de certificatie-instelling de beoordeling uitvoert, de actualisatie van normen en meetmiddelen en aanpassingen bij de eind- en toetstermen. De wijzigingen zijn meer in detail beschreven in paragraaf 1.6 van het Certificatieschema.

De nieuwe versie gaat in op 15 maart 2017. Er geldt een overgangstermijn van 12 maanden. Versie 3.0 is geldig tot 15 maart 2018.

Lees verder (brandveilig.com, 27 februari 2017)

Bron: 
Categorieën: 
Dossiers: 
Procesfase: 
Voorbereiding, Uitwerking, Regelgeving, Beheer/Onderhoud, Gebruik
Doelgroep: 
Plantoetser, Opdrachtgever, Adviseur BWT, Adviseur, Gebouwbeheerder, Constructeur