Overslaan en naar de inhoud gaan
Nieuws

Nederlandse praktijkrichtlijn aardbevingsbestendig bouwen

Het nieuwe ontwerp van de Nederlandse Praktijkrichtlijn (NPR) 9998 voor aardbevingsbestendig bouwen is 22 juni 2017 ter commentaar gepubliceerd. Met deze NPR kunnen partijen bestaande en nieuwe gebouwen robuuster maken tegen aardbevingen, in het als gevolg van gaswinningen aardbevingsgevoelige gebied. Belanghebbenden kunnen tot 1 september 2017 (online) commentaar indienen op het ontwerp.

In december 2015 is door NEN de NPR 9998:2015 gepubliceerd voor het beoordelen van de constructieve veiligheid van een gebouw bij aardbevingsbelastingen. Constructeurs kunnen deze richtlijn gebruiken om te berekenen hoe sterk een gebouw moet zijn om te voldoen aan de in Nederland gehanteerde veiligheidsnorm voor gebouwen. Deze veiligheidsnorm is bedoeld om de kans op slachtoffers als gevolg van instorten van een gebouw te beperken. Deze NPR is nu herzien aan de laatste stand der techniek. De uitgangspunten ten aanzien van veiligheid zijn niet veranderd.

Waarom een nieuwe NPR?

De kennis is sinds de vorige publicatie van de NPR in december 2015 toegenomen. Er is meer bekend over:

  • de intensiteit van de aardbevingen en de invloed van de ondergrond;
  • de weerstand van gebouwen tegen een aardbeving;
  • vallende objecten;
  • berekeningsmethoden.

De NEN-commissie heeft op basis van deze nieuwe kennis en inzichten een nieuwe ontwerpversie van de NPR opgesteld. 
NPR 9998 is opgesteld onder auspiciën van de NEN-normcommissie ‘Technische Grondslagen voor Bouwconstructies’.

Webtool

De aardbevingsbelastingen kunnen nu direct via een webtool worden afgelezen voor een specifieke locatie. Deze webtool kan worden benaderd via http://seismischekrachten.nen.nl/.

Waar verkrijgbaar?

De NPR kan na registratie van een NEN Normshopaccount kosteloos worden gedownload via www.nen.nl/aardbevingen.

Links

Lees verder bij NEN

Bron: 
NEN
Categorieën: 
Dossiers: 
Procesfase: 
Voorbereiding, Uitwerking, Uitvoering/Realisatie, Regelgeving, Beheer/Onderhoud, Ontwerp, Gebruik, (Her)ontwikkeling
Doelgroep: 
Plantoetser, Projectontwikkelaar, Opdrachtgever, Adviseur BWT, Adviseur, Architect/ontwerper, Beleidsmedewerker, Gebouwbeheerder, Constructeur, Aannemer