Nieuws

Nederland wil breed gedragen klimaatakkoord

Nederland streeft bij de komende VN-klimaattop in Parijs naar een breed, juridisch bindend klimaatakkoord waarbij snelle uitstootvermindering en aanpassing aan de gevolgen van klimaatverandering goed in evenwicht zijn. Dat schrijft staatssecretaris Dijksma van Milieu in een brief aan de Tweede Kamer.

‘De tijd van vrijblijvendheid is voorbij, het klimaat is een verantwoordelijkheid van ons allemaal,' aldus de staatssecretaris die daaraan toevoegt: 'Het nieuwe akkoord moet daarom een bindend akkoord voor ieder land zijn, zowel ontwikkelde als ontwikkelingslanden pakken verantwoordelijkheid en dragen naar vermogen bij. Bovendien werken we samen met bedrijven, regio’s, steden en het maatschappelijk middenveld. Dat versterkt het kompas richting een klimaatneutrale wereld.’

De VN-klimaattop vindt plaats van 21 november tot 11 december aanstaande in Parijs. Nederland maakt bij de onderhandelingen deel uit van de delegatie van de Europese Unie. De bijdrage van de EU is te komen tot een vermindering van de broeikasgassen met ten minste 40 procent in 2030 en met 80 tot 95 procent in 2050. In de tijd daarna moet wereld zowel klimaatneutraal als klimaatbestendig worden.

Lees verder

Bron: 
Categorieën: 
Procesfase: 
Voorbereiding, Uitwerking, Uitvoering/Realisatie, Regelgeving, Beheer/Onderhoud, Initiëring/Voorbereiding, Initiatief
Doelgroep: 
Ontwerper, Inspecteur, Adviseur, Beleidsmedewerker, Gemeentebestuurder