Overslaan en naar de inhoud gaan
Nieuws

Minder dan helft gemeenten heeft planmatig toezicht monumenten

Er zijn net iets meer gemeenten die geen planmatige controle op monumentenonderhoud uitvoeren dan gemeenten die dat wel doen. 65 reageren met nee, tegenover 60 met ja op een vraag hierover. Bij gemeenten met een inwoneraantal tussen de 30.000 en 60.000 is er minder evenwicht. Hier geven 13 gemeenten aan planmatig te controleren, tegenover 23 niet. Bij grote steden wordt relatief vaker planmatig controles uitgevoerd.

Dit blijkt uit een mini-enquête van de Federatie Grote Monumentengemeenten, de Vereniging Bouw en Woningtoezicht Nederland en de stichting ERM onder 135 gemeentelijke toezichthouders en beleidsadviseurs. De uitkomsten werden woensdag 15 maart jl. bekendgemaakt tijdens een kennismiddag van het Platform Monumententoezicht. Thema van die bijeenkomst was 'planmatig toezicht bij monumenten'. Klik hier voor het programma van deze middag. 

Ondanks een bijna fifty-fifty verdeling tussen wel en niet planmatig toezicht, geeft een overgroot deel van de gemeenten aan hier wel voorstander van te zijn. Dat het er niet van komt wordt in twee-derde van de reacties geweten aan capaciteitsgebrek, constateerde Margot Haasdonk, beleidsmedewerker Erfgoed Haarlem en bestuurslid van de Federatie Grote Monumentengemeenten, die de uitkomsten presenteerde. Wanneer een eigenaar wordt aangesproken of aangeschreven op achterstallig onderhoud of verwaarlozing, volgt deze in vrijwel alle gevallen het advies op. Slechts in enkele situaties is dreigen met of het toepassen van sancties nodig. 

Erfgoedwet en onderhoudsplicht
 De kennisbijeenkomst van het Platform Monumententoezicht, onder leiding van Martijn Andela, adjunct-directeur Erfgoed Leiden en Omstreken, werd geopend door Gábor Kozijn, communicatieadviseur Erfgoedwet bij de RCE. Hij ging in op de aanstaande Erfgoedwet, die de bestaande wet- en regelgeving voor behoud en beheer van het cultureel erfgoed in Nederland gaat bundelen. Bovendien worden aan de Erfgoedwet een aantal nieuwe bepalingen toegevoegd, onder andere een explicietere omschrijving van de plicht tot het onderhouden van een monument. Kozijn ging onder meer in op artikel 10.18 van de Erfgoedwet, waarin wordt gesteld dat 'het (...) verboden (is) een beschermd monument te beschadigen of te vernielen, of daaraan onderhoud te onthouden dat voor de instandhouding daarvan noodzakelijk is'. Een handreiking voor de gemeenten hoe met de onderhoudsplicht om te gaan, verwacht hij binnen anderhalve maand te kunnen publiceren.

Links

Lees verder bij BWTInfo

Bron: 
BWTInfo
Categorieën: 
Dossiers: 
Procesfase: 
Wetgeving, Regelgeving, Beheer/Onderhoud, Gebruik
Doelgroep: 
Plantoetser, Opdrachtgever, Adviseur, Architect/ontwerper, Beleidsmedewerker, Gemeentebestuurder, Gebouwbeheerder, Aannemer