Overslaan en naar de inhoud gaan
Nieuws

Kleine blusmiddelen: normen, certificering en onderhoud

Welke NEN-normen hebben betrekking op kleine blusmiddelen, wat zegt het Bouwbesluit er precies over en waarom is het verstandig om voor gecertificeerde installatie- en onderhoudsbedrijven te kiezen?

Voor het (laten) plaatsen van kleine blusmiddelen – zoals brandblussers en brandslanghaspels – geldt het Bouwbesluit 2012 als vertrekpunt. Deze kennis is ook aanwezig bij gecertificeerde installatiebedrijven. Deze bedrijven werken volgens certificatie- en inspectieschema’s die door het onafhankelijke Centrum voor Criminaliteitspreventie en Veiligheid (CCV) zijn opgesteld op basis van actuele NEN-normen. Bedrijven die gecertificeerd zijn leveren kwalitatief hoogwaardig werk en producten (maar het is niet verplicht om voor gecertificeerde installatiebedrijven te kiezen).
Bovendien worden ze regelmatig gecontroleerd door certificatie-instellingen, zoals Kiwa, op basis van het CCV-Certificatieschema ‘Leveren van VBB systemen’ (vastopgestelde brandbeheersings- en brandblussystemen). Certificatie-instellingen zoals Kiwa kijken niet alleen of het gecertificeerde bedrijf op de juiste manier werkt, maar ook hoe bijvoorbeeld met klachten wordt omgegaan.

Inspectiecertificaat

Wanneer het Bouwbesluit de aanwezigheid van het brandblussysteem verplicht stelt, is het verplicht om een geldig inspectiecertificaat te hebben. In bijlage 1 van het Bouwbesluit is terug te zien voor welke functies dit geldt en in paragraaf 1.5 van artikelen 1.10 en 1.11 staat hoe lang een inspectiecertificaat geldig is. Inspecties moeten worden uitgevoerd na aanleg, en tijdens het gebruik van het brandbeveiligingssysteem. Inspectie vindt plaats op bestaande en nieuwe systemen.
Een onafhankelijk inspecteur beoordeelt volgens het CCV-inspectieschema brandbeveiliging het brandblussysteem en de samenhang met bouwkundige en organisatorische randvoorwaarden. Als een gecertificeerd bedrijf de installaties heeft geleverd, geïnstalleerd en eventueel onderhouden, kunnen de hiervan beschikbare certificaten het inspectieproces vergemakkelijken. Een inspectiecertificaat is vaak ook belangrijk richting de verzekering.

Lees verder (Brandveilig.com, 10 juli 2017)

Bron: 
Categorieën: 
Dossiers: 
Procesfase: 
Voorbereiding, Uitwerking, Uitvoering/Realisatie, Regelgeving, Beheer/Onderhoud
Doelgroep: 
Opdrachtgever, Inspecteur, Adviseur BWT, Adviseur, Gebouwbeheerder, Coördinator BWT