Nieuws

Kennis en inspiratie voor een duurzame ruimtelijke ontwikkeling

Vanaf 10 februari is de website www.ruimtemettoekomst.nl in de lucht. Ruimtemettoekomst.nl wil gebruikers inspireren en stimuleren om stad en land duurzamer en mooier te maken. De site reikt principes aan voor een duurzame ruimtelijke ontwikkeling.

Naast deze principes biedt de site veel kennis over inhoudelijke thema's (zoals mobiliteit, bodem, water, ecologie, gezond en veilig en bouwen), de organisatie van ruimtelijke kwaliteit, hulpmiddelen in planprocessen, vuistregels en planconcepten voor een duurzame ontwikkeling van gebieden. De titel 'Ruimte met toekomst' verwijst naar een ontwikkeling van gebieden, die anticipeert op maatschappelijke vragen. Het gebied is in staat zo mee te bewegen met veranderingen dat dit de kwaliteit van de leefomgeving ten goede komt. 

Lees verder

Website Ruimte met toekomst

Bron: 
Procesfase: 
Initiëring/Voorbereiding
Doelgroep: 
Beleidsmedewerker, Gemeentebestuurder, Projectontwikkelaar