Overslaan en naar de inhoud gaan
Nieuws

Innovatieve Aanpakken: bestaande woningen energieneutraal

Op vernieuwende wijze de verduurzaming van de particuliere woningvoorraad versnellen. Dat beoogt het eind vorig jaar gestarte programma Innovatieve Aanpakken. De VNG coördineert het programma in samenwerking met Bouwend Nederland, in opdracht van het Ministerie van BZK. De Innovatieve Aanpakken worden ondersteund door Stroomversnelling, SBRCURnet en de VNG.

Het programma maakt in de praktijk inzichtelijk welke procesinnovaties succesvol en opschaalbaar zijn.

51 lokale aanpakken

Gemeenten hebben, samen met lokale ondernemers en energiecoöperaties, een aanvraag gedaan voor een bijdrage oplopend tot ruim € 200.000.

De regeling is gericht op allianties met vernieuwende ideeën om woningeigenaren te stimuleren hun woning naar energieneutraal te renoveren. Bijvoorbeeld door de energiebesparende maatregelen via een VvE-fonds te financieren, waarbij een maandelijkse afdracht van de leden de energierekening vervangt.

De ingediende aanpakken zijn beoordeeld door een onafhankelijke beoordelingscommissie en worden tussentijds tweemaal getoetst op de voortgang.

Het programma loopt tot eind 2018. In totaal zijn er door het hele land momenteel 51 innovatieve aanpakken.

Kennis uitwisselen

De ondersteuning aan de Innovatieve Aanpakken bestaat uit onder andere bijeenkomsten, een digitaal platform en aanpakgerichte ondersteuning van experts. Uitgangspunt is het uitwisselen van kennis en het uitdragen van slimme aanpakken, ook naar gemeenten die niet deelnemen in het programma. Het uiteindelijke doel: een energieneutrale particuliere woningvoorraad.

Meer weten?

Meer informatie over de innovatieve aanpakken vindt u op:

www.innovatieve-aanpakken.nl

Bron: VNG

Bron: 
Categorieën: 
Dossiers: 
Procesfase: 
Regelgeving, Beheer/Onderhoud, Financiering/Exploitatie, Gebruik, (Her)ontwikkeling
Doelgroep: 
Plantoetser, Opdrachtgever, Adviseur, Architect/ontwerper, Beleidsmedewerker, Gemeentebestuurder, Gebouwbeheerder, Aannemer