Overslaan en naar de inhoud gaan
Nieuws

Informatieblad risico’s CO-ongevallen bij gemeenschappelijke rookgasafvoeren

Woningen in appartementencomplexen zijn vaak voorzien van een gemeenschappelijke rookgasafvoer, waarop per appartement een cv-ketel is aangesloten. Lekkende gemeenschappelijke rookgasafvoeren of verkeerd aangesloten ketels kunnen CO-ongevallen veroorzaken. Het infoblad over gemeenschappelijke rookgasafvoeren van het ministerie van BZK informeert eigenaar-bewoners van appartementen over dit risico.

Gemeenschappelijke rookgasafvoeren zijn vaak weggewerkt. Bewoners zijn zich daardoor niet bewust van de aanwezigheid van rookgasafvoeren. Zij zijn zich nog minder bewust van de staat van onderhoud van deze rookgasafvoeren en eventuele risico’s op koolmonoxideongevallen. Om eigenaar-bewoners van appartementen bewust te maken van dit probleem is een infoblad opgesteld.

Een uitgebreidere handreiking is beschikbaar voor VvE-besturen, VvE-beheerders en woningverhuurders. Partijen die vanuit hun zorgplicht mede verantwoordelijk zijn voor het goed en veilig functioneren van woningen en hun installaties. Deze partijen zijn in de meeste gevallen niet deskundig op het gebied van installaties of van collectieve rookgasafvoeren en de risico’s die daarbij spelen. Voor deze partijen is de handreiking opgesteld.

Download 'Handreiking gemeenschappelijke rookgasafvoeren'1/2

PDF document | 38 pagina's | 3,7 MB

Download 'Infoblad gemeenschappelijke rookgasafvoeren'2/2

PDF document | 3 pagina's | 799 kB

 

 

Bron: 
Dossiers: 
Procesfase: 
Uitwerking, Uitvoering/Realisatie, Regelgeving, Beheer/Onderhoud, Ontwerp, Gebruik
Doelgroep: 
Plantoetser, Opdrachtgever, Adviseur BWT, Adviseur, Architect/ontwerper, Beleidsmedewerker, Gebouwbeheerder, Aannemer