Overslaan en naar de inhoud gaan
Nieuws

Herbezinning brandveiligheid hoge gebouwen

Gebouwen met een verblijfsgebied-vloer hoger dan 70 meter boven meetniveau worden in Nederland beschouwd als hoogbouw. Door deze hoogte vallen dergelijke gebouwen buiten het directe toepassingsgebied van het Bouwbesluit 2012, waardoor een aan het Bouwbesluit gelijkwaardig veiligheidsniveau moet worden aangetoond. Dat houdt in dat er ten opzichte van het Bouwbesluit aanvullende bouwkundige, installatietechnische of organisatorische voorzieningen (BIO) nodig zijn.

De SBRCURnet ‘Handreiking brandveiligheid van hoge gebouwen’ biedt handvatten voor het extra voorzieningenniveau in BIO-maatregelen, waarmee hoge gebouwen kunnen voldoen aan het veiligheidsniveau dat met het Bouwbesluit is beoogd. De meest in het oog springende voorzieningen zijn installatietechnisch van aard. Zo is altijd een automatische blusinstallatie in de brandcompartimenten noodzakelijk en een overdrukinstallatie voor de extra beschermde vluchtroute (overdruktrappenhuizen).

De definitie van hoogbouw is per land verschillend. In de meeste landen wordt een verband gelegd met de lengte van de ladder op het brandweervoertuig, waardoor de grens tussen laagbouw en hoogbouw vaak tussen 15 en 30 meter ligt. Aanzienlijk lager dus dan de 70 meter die in Nederland wordt gehanteerd.

Cultuuromslag

De brand in de Grenfell woontoren in Londen, waarbij 71 doden vielen, heeft veel teweeggebracht. Die brand vormde in het Verenigd Koninkrijk een directe aanleiding om veiligheidsdoelen en regelgeving eens tegen het licht te houden. Dat heeft geresulteerd in het rapport ‘Building a safer future’, een ‘review of building regulations and fire safety’ van Dame Judith Hackitt DBE FREng (december 2017). De belangrijkste conclusie van het rapport is dat er een cultuuromslag nodig is in de totale bouwindustrie, om tot brandveilige gebouwen te komen. In Nederland lijkt de discussie zich op de volgende vragen toe te spitsen:

  • Zijn de voorschriften van het Bouwbesluit veilig genoeg voor hoge gebouwen die nog binnen het directe toepassingsgebied van het Bouwbesluit vallen? Daarmee wordt gedoeld op gebouwen met een hoogste verblijfsgebiedvloer tussen 30 en 70 meter boven meetniveau.
  • Zijn er aanvullende voorschriften nodig voor gevels van hoge gebouwen ten aanzien van het brandgedrag (de ‘brandklasse’)?

Links

Lees verder bij Brandveilig.com

Bron: 
Brandveilig.com
Zie ook: 
Categorieën: 
Dossiers: 
Procesfase: 
Voorbereiding, Uitwerking, Uitvoering/Realisatie, Wetgeving, Regelgeving, Beheer/Onderhoud, Bouwaanvraag, Ontwerp, Initiëring/Voorbereiding, (Her)ontwikkeling
Doelgroep: 
Plantoetser, Projectontwikkelaar, Opdrachtgever, Adviseur BWT, Adviseur, Architect/ontwerper, Beleidsmedewerker, Gebouwbeheerder, Constructeur, Aannemer