Overslaan en naar de inhoud gaan
Nieuws

Heemschut blij met investeringen in erfgoed

Erfgoedvereniging Bond Heemschut heeft met blijdschap kennis genomen van de extra investeringen in erfgoed die zijn opgenomen in het regeerakkoord van het kabinet Rutte III. In het akkoord is extra geld vrijgemaakt voor de door de sector gesignaleerde knelpunten.

Het kabinet Rutte III trekt de komende jaren 325 miljoen euro extra uit voor erfgoed en monumenten in Nederland. Speciale aandacht is er voor monumentale kerken, ook als ze leeg komen te staan. Heemschut wees al eerder op het probleem van kostbare restauraties van kerken zoals van de Eusebiuskerk in Arnhem.
Daarnaast staat in het regeerakkoord dat particuliere monumentenbezitters financieel gesteund blijven worden. Heemschut is blij met deze zinsnede, alhoewel daarmee niet gezegd is dat de fiscale aftrek in stand blijft. In de meerjarenbegroting van het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap wordt al voorgesorteerd op een andere vorm van financiële ondersteuning.

Lees verder (Heemschut, 10 oktober 2017)

Bron: 
Zie ook: 
Categorieën: 
Dossiers: 
Procesfase: 
Voorbereiding, Uitwerking, Uitvoering/Realisatie, Regelgeving, Ontwikkeling, Beheer/Onderhoud, Initiatief, Gebruik, (Her)ontwikkeling
Doelgroep: 
Opdrachtgever, Inspecteur, Adviseur BWT, Adviseur, Architect/ontwerper, Beleidsmedewerker, Gemeentebestuurder, Gebouwbeheerder, Coördinator BWT