Overslaan en naar de inhoud gaan
Nieuws

Gorinchem krijgt 200 nieuwe monumenten

Gorinchem krijgt waarschijnlijk 200 nieuwe gemeentelijke monumenten. Het college van burgemeester en wethouders wil in één keer ongeveer 200 objecten aanwijzen als gemeentelijke monumenten. ,,Hiermee gaat een langgekoesterde wens van het college en de raad in vervulling", aldus wethouder Rijsdijk.

Het gaat om objecten binnen het gehele grondgebied van de gemeente Gorinchem. Van straatmeubilair tot (woon)panden en van kerk- en schoolgebouwen tot industrieel erfgoed en nutsvoorzieningen.
Wethouder Rijsdijk: ,,De aan te wijzen monumenten tonen waarin Gorinchem uniek is. In 2018 is de actuele lijst compleet. Tot die lijst behoren, naar verwachting, onder andere de watertoren (rondom de watertoren), de katholieke begraafplaats en kapel (Arkelse Onderweg 43), het woningcomplex Kremlin II (Gildenweg) en de Johanneskerk (Nieuwe Hoven 143)."

Om het karakter van deze monumenten te bewaren, is een Ontwerp Erfgoedverordening gemeente Gorinchem 2018 opgesteld. Hierin staat hoe de gemeente en de eigenaar van het gemeentelijk monument moeten omgaan met het monument. De eigenaar mag bijvoorbeeld zonder vergunning onderhoud aan het monument uitvoeren als hij/zij niets in het aanzien of de structuur wijzigt. Voor het verbouwen van een gemeentelijk monument is wel een vergunning nodig. De monumenten-/erfgoedcommissie adviseert hierover. De verordening regelt ook de procedure om tot aanwijzing van een gemeentelijk monument te komen.

Lees verder (Heemschut, 7 november 2017)

Bron: 
Categorieën: 
Dossiers: 
Procesfase: 
Voorbereiding, Uitwerking, Uitvoering/Realisatie, Regelgeving, Beheer/Onderhoud, Inrichting, (Her)ontwikkeling
Doelgroep: 
Projectontwikkelaar, Opdrachtgever, Ontwerper, Architect, Adviseur, Beleidsmedewerker, Gemeentebestuurder, Gebouwbeheerder