Nieuws

Erfgoed katalysator gebiedsontwikkeling

We moeten nu inzetten op de herbestemming van monumentale fabrieken, boerderijen en kerken, vindt Arno Boon van BOEi, juist omdat het gebouwen zijn met historie en karakter. De Cereolfabriek in Utrecht en het Zuiderziekenhuis in Rotterdam laten zien hoe erfgoed zorgt voor nieuw leven in woonwijken.

Het is nu bijna twintig jaar geleden dat BOEi het licht zag. We hebben een goede 100 miljoen euro geïnvesteerd in de transformatie van monumentale complexen in leefbare en werkbare gebouwen met woonruimte, kantoorruimte, bedrijfsruimte, theaters, bibliotheken, horeca, onderwijs en tal van andere functies. BOEi begon met de herbestemming van industrieel erfgoed, maar nu zetten we ons ook steeds meer in voor de herbestemming van agrarisch en religieus erfgoed.

De monumenten die we herbestemmen, krijgen een nieuwe betekenis voor hun omgeving. Een mooi voorbeeld is de voormalige Stichtsche Olie- en Lijnkoekenfabriek Cereol langs het Merwedekanaal in Utrecht. Dit complex met een bakstenen fabrieksgebouw met kasteelachtige kenmerken en diverse pakhuizen uit het eerste decennium van de 20ste eeuw zou omgebouwd worden tot woningen, maar dat ging om twee redenen niet door. In 2008 brandde een groot deel van het complex uit, op hetzelfde moment dat de crisis in de woningmarkt toesloeg. De woningen ‘boven de plint in het monument’ waren in één keer geen optie meer.

Lees meer

Bron: 
Categorieën: 
Dossiers: 
Procesfase: 
Voorbereiding, Uitwerking, Uitvoering/Realisatie, Regelgeving, Beheer/Onderhoud, Initiëring/Voorbereiding, Gebruik, (Her)ontwikkeling
Doelgroep: 
Projectontwikkelaar, Vastgoedjurist, Adviseur BWT, Architect/ontwerper, Beleidsmedewerker, Gemeentebestuurder, Gebouwbeheerder