Overslaan en naar de inhoud gaan
Nieuws

Brief VNG, Eigen Huis en Bouwend Nederland aan BZK

Op 30 april hebben VNG, Eigen Huis en Bouwend Nederland aan BZK een brief geschreven aan minister Ollongren inzake het Wetsvoorstel Kwaliteitsborging voor het bouwen. De ondergetekenden zijn van mening dat de beoogde doelen nu niet gerealiseerd worden met het huidige wetsvoorstel. Het stelsel van private kwaliteitsborging kan wat hen betreft dan ook alleen worden ingevoerd als het aantoonbaar leidt tot een betere kwaliteit tegen aanvaardbare kosten. 

In de ogen van briefschrijvers ogen betekent dit dat invoering van het wetsvoorstel alleen kan plaatsvinden wanneer aan de volgende drie punten wordt voldaan.

  1. De aanscherping van aansprakelijkheid van de bouwer jegens de consument kan zo spoedig mogelijk worden ingevoerd. Dit heft een wettelijke onevenwichtigheid op en stimuleert kwaliteitsverbetering.
  2. Het stelsel van private kwaliteitsborging kan alleen worden ingevoerd als het aantoonbaar leidt tot een betere kwaliteit tegen aanvaardbare kosten.
  3. Een heldere rol van het bevoegd gezag en een goede koppeling met de (implementatie van de) Omgevingswet zijn noodzakelijk.

Lees de brief

Bron: 
Dossiers: 
Procesfase: 
Voorbereiding, Uitwerking, Uitvoering/Realisatie, Wetgeving, Regelgeving, Bouwaanvraag, Ontwerp, (Her)ontwikkeling
Doelgroep: 
Plantoetser, Projectontwikkelaar, Opdrachtgever, Juridisch adviseur/jurist/advocaat, Architect/ontwerper, Beleidsmedewerker, Gemeentebestuurder, Constructeur, Aannemer