Nieuws
Yvo Meihuizen

Brandveiligheid en Erfgoed

Ten aanzien van de brandveiligheid zal men bij Erfgoed vaak de meeste concessies doen. Bij brand komen levens in gevaar en ook het monument zelf loopt gevaar bij brand. Brandveiligheidseisen wegen daarom zwaarder dan eisen o.g.v. gezondheid, bruikbaarheid of energie. We raden opdrachtgevers sterk aan om t.a.v. de brandveiligheid steeds advies in te winnen bij de brandweer én de RCE.

 

Er zijn zeer veel middelen om de brandveiligheid in een monument te bevorderen en het is zaak om daaruit die oplossing te kiezen, die de minste aantasting betekent van het monument inhoudt.
Ook is het soms nodig om buiten de geijkte paden van de regelgeving te treden. Voor kerken eist men een bepaalde brandpreventie en vluchtwegcapaciteit binnen de verblijfsruimte. Het grootste brandgevaar bij oude monumentale kerken schuilt echter in het dak, boven de gewelven en dus buiten de verblijfsruimte. Veel kerken zijn door brand verwoest als gevolg van werkzaamheden aan dakbedekking of gootherstel. Brand- of rookmelders onder de gewelven reageren in deze gevallen veel te laat. Afgezien van strenge eisen aan de uitvoering, heeft het hier bijvoorbeeld zin om rookmelders en een sprinklerinstallatie te plaatsen direct onder de nok. Ook het plaatsen van brandscheidingen binnen het gebouw is vaak uiterst zinvol, maar ook dat moet dan met bijzondere aandacht worden gedaan, opdat de ruimtewerking niet verstoord wordt.
Indien men de eisen zou hanteren die het Bouwbesluit stelt ten aanzien van bijeenkomstfucties, dan zou geen enkele historische kerk voldoen. Gebruikmakend van het gelijkwaardigheidsprincipe, vuurbelasting en rookontwikkeling op gelaatsniveau, kan men echter ontheffing verlenen ten aanzien van de eisen voor vluchtroutes en toegankelijkheid.

 

Bron: 
Een monument beheren, onderhouden en handhaven
Zie ook: 
Categorieën: 
Dossiers: