Overslaan en naar de inhoud gaan
Nieuws

Bouwregels van 1965 - 1992 in kaart gebracht

Maak het mogelijk om leegstaande panden gemakkelijker een nieuwe bestemming te geven. Met dat idee werd in 2012 het begrip ‘rechtens verkregen niveau’ geïntroduceerd in het Bouwbesluit. Maar, welke gemeentelijke regels golden in welk jaar? Er is nu een hulpmiddel beschikbaar om indicatie te krijgen van het 'rechtens verkregen niveau in die gevallen waar daarover onduidelijkheid is ontstaan.

Voorheen moesten bestaande gebouwen bij herbestemming  voldoen aan de nieuwbouweisen. Dat bleek in de praktijk vaak een grote hindernis. De wetgever veranderde daarom de regels: bestaande gebouwen hoeven bij herbestemming slechts te voldoen aan de regels die golden in het jaar van opleveren (het rechtens verkregen niveau). Dit biedt meer flexibiliteit, maar levert wel een nieuw vraagstuk op. Welke gemeentelijke regels golden in welk jaar? Er is nu een hulpmiddel beschikbaar om indicatie te krijgen van het 'rechtens verkregen niveau in die gevallen waar daarover onduidelijkheid is ontstaan.


Model Bouwverordening

In opdracht van programma Beter en concreter heeft bouwkundige en adviseur Jan van Soeren in samenwerking met de VNG de ontwikkeling van de technische bepalingen uit de Model Bouwverordening van de VNG in kaart gebracht.  Dit model is feitelijk de voorganger van het landelijke Bouwbesluit. De technische bepalingen en alle wijzigingen zijn samengebracht in een (beveiligd) excelbestand en voor alle betrokkenen te raadplegen. Dat is niet alleen handig voor gemeentelijke afdelingen Vergunningen, maar ook voor ontwikkelaars en bouwbedrijven.


Wijzigingen

Naast de oerversie van de Model Bouwverordening gaat het in totaal om 24 series van wijzigingen. Een initiatiefnemer die bijvoorbeeld een kantoorgebouw uit 1983 wil ombouwen tot studentenwoningen kan de wijzingen in de Model Bouwverordening terugzoeken tot aan dat jaar.


Ontwikkelingen

In de weken dat Van Soeren het oude, papieren materiaal bestudeerde en inventariseerde, vielen hem een paar dingen op.  In 1965 was er nog veel aandacht voor de stevigheid van de constructie. ‘Daarbij werd verwezen naar het oorlogsgeweld, in latere versie zijn die regels versoepeld.’ Ook zag Van Soeren de begripsbepalingen veranderen. ‘Invaliden werden gehandicapten en het begrip ‘duurzaamheid’ betekende vroeger louter dat iets lang kon meegaan.’ Hij signaleert voorts dat het aantal regels flink steeg in de jaren 70, 80. ‘Maar aan het eind van de jaren 80 begint een tendens om minder regels te stellen.’


Beter en concreter

In het programma Beter en concreter hebben de ministeries van BZK  en EZ en de VNG de afgelopen 2,5 jaar samengewerkt aan het verminderen van regeldruk en het verbeteren van de juridische kwaliteit van regels. Dit hulpmiddel om ‘het rechtens verkregen niveau’ te kunnen vaststellen past in deze doelstelling.

Links

Download inventarisatie bij BWT Info

Bron: 
BWT Info
Categorieën: 
Dossiers: 
Procesfase: 
Regelgeving, Ontwikkeling, Beheer/Onderhoud, Bouwaanvraag, Gebruik, (Her)ontwikkeling
Doelgroep: 
Plantoetser, Projectontwikkelaar, Opdrachtgever, Juridisch adviseur/jurist/advocaat, Adviseur BWT, Adviseur, Architect/ontwerper, Gebouwbeheerder, Coördinator BWT, Constructeur, Aannemer