Nieuws
Bert Maes en Hans Krüse m.m.v. Remko Andeweg, Henk Hillegers en Niels Jeurink

Beschermde muurplanten: ecologie en technische maatregelen bij beheer en behoud

Nederland is bij uitstek een land van muren. Onze vestingsteden, havens, grachten, kanalen en sluizen bestaan voor een belangrijk deel uit vele kilometers muren. Ze bestaan voornamelijk uit baksteenconstructies en in mindere mate uit allerlei soorten natuursteen. Het is een belangrijk deel van een wat onderbelicht erfgoed.

Met de bouw van steden en vestingwerken vestigden zich ook spontaan muurplanten die daarmee een deel zijn geworden van onze natuur en flora. Een aantal zeldzame en bedreigde muurplantensoorten is beschermd op grond van de Flora- en faunawet. Dat verplicht opdrachtgevers, architecten en aannemers deze soorten te ontzien en te behouden bij herstel en restauratie van muren.

De auteurs van dit deel van de Praktijkreeks zijn allen betrokken bij het beheer en behoud van muurvegetatie. Zij laten aan de hand van vele voorbeelden zien dat muurbegroeiing en behoud van muurconstructies niet tegenstrijdig hoeven te zijn. Door creatief zoeken naar oplossingen kunnen onze, veelal monumentale, muren niet alleen vanuit natuur en cultuurhistorie aan betekenis winnen, maar ook aan sfeer en beleving.

  

Bron: 
Praktijkreeks Cultureel Erfgoed
Zie ook: 
Categorieën: 
Dossiers: