Nieuws
Herdis A. Heinemann

Bedreigde waarden: de invloed van de technische benadering op de cultuurhistorische waarden van betonnen Erfgoed

Vroeger dacht men dat beton een gedegen materiaal was, dat de eeuwen probleemloos zal doorstaan. Inmiddels weten we wel beter. Zeker sinds het gevleugelde woord betonrot zijn intrede deed, is algemeen bekend dat ook beton bij tijd en wijle gerepareerd moet worden. Daarvoor is nu een scala aan beproefde reparatietechnieken beschikbaar.

Repareren is echter iets geheel anders dan conserveren of restaureren. Naarmate het besef doordringt dat aan historisch beton en historische betonnen bouwwerken belangrijke cultuurhistorische waarden kunnen worden gehecht, verliest de gebruikelijke aanpak zijn vanzelfsprekendheid. Het is echter helaas beslist nog niet vanzelfsprekend om beton te zien als een waardevol en behoudenswaardig materiaal. De ervaringen zijn beperkt en er zijn nauwelijks restauratiebeginselen die men erbij kan volgen.
In deze bijdrage wordt het terrein verkend en worden eerste aanbevelingen gedaan voor de instandhouding van waardevol historisch beton en waardevolle historische betonnen bouwwerken.

Bron: 
Praktijkreeks Cultureel Erfgoed
Zie ook: 
Categorieën: 
Dossiers: