Nieuws

Amsterdam brengt kavels voor vrijesectorhuur op markt

In 2016 brengt Amsterdam vijftien nieuwe kavels via een tender op de markt. De aangeboden kavels kunnen dit jaar al een woningprogramma opleveren van 2.100. De nadruk ligt op middeldure huurwoningen.

Dat schrijft Eric van der Burg, wethouder Grondzaken in Amsterdam. Met het tenderprogramma 2016 wordt voor ruim 2.100 woningen de zoektocht naar zo’n partij al daadwerkelijk gestart. Dit jaar wordt vooral getenderd op woningen waar in Amsterdam een tekort aan is, de middeldure huurwoningen. Amsterdam verwacht in de periode 2016 tot en met 2019 de bouwstart van ongeveer 32.500 woningen. Hiervan wordt voor ongeveer 5.600 woningen nog een marktpartij gezocht die deze woningen gaat realiseren.

Zodra de inschrijving start is het aan potentiële ontwikkelaars om met een goed voorstel te komen binnen de voorwaarden van het kavelpaspoort, beeldkwaliteitsplan en bestemmingsplan. Bij de tenders staat kwaliteit voorop, schrijft de wethouder. Hierbij wordt onder andere gekeken naar de programmatische invulling, architectuur, duurzaamheid en materiaalkeuze.

Lees meer

Bron: 
Procesfase: 
Voorbereiding, Uitwerking, Uitvoering/Realisatie, Ontwikkeling, (Her)ontwikkeling
Doelgroep: 
Projectontwikkelaar, Opdrachtgever, Architect/ontwerper, Beleidsmedewerker, Gemeentebestuurder