Nieuws

Alternatief voorstel van vereniging BWT voor wetsvoorstel Kwaliteitsborging

Het wetsvoorstel Kwaliteitsborging in de bouw is door minister Blok gestuurd aan de Tweede Kamer. De vereniging BWT Nederland heeft in 2014 op de consultatieversie van het Wetsvoorstel een uitgebreide reactie gestuurd inclusief een checklist van zaken die volgens de vereniging allemaal zouden moeten zijn geborgd voordat het nieuwe stelsel in werking zou kunnen treden.

Deze checklist is afgelopen week met alle beschikbare stukken zoals wetsvoorstel, memorie van toelichting en de concept AMvB nagelopen en hieruit komt naar voren dat nog heel veel zaken niet of onvoldoende zijn geborgd.

Daarnaast heeft de werkgroep PKB van de vereniging een alternatief voorstel opgesteld voor het huidige wetsvoorstel dat voor zowel burger als bedrijfsleven een beter is. Het is nu aan deze partijen om te beoordelen of zij deze mening delen.

De checklist laat duidelijk zien dat er nog een heel aantal zaken moeten worden geregeld voordat de wet in werking zou kunnen treden. Zaken zoals financiering van achterblijvende taken bij de gemeente. Een overgangsrecht in het stelsel en het uitvoeren van een goede impactanalyse ontbreken nog.

Lees verder

Bron: 
Dossiers: 
Procesfase: 
Uitwerking, Uitvoering/Realisatie, Wetgeving, Regelgeving, Ontwikkeling, Inrichting, Ontwerp, (Her)ontwikkeling
Doelgroep: 
Plantoetser, Projectontwikkelaar, Opdrachtgever, Ontwerper, Juridisch adviseur/jurist/advocaat, Architect, Adviseur BWT, Adviseur, Architect/ontwerper, Beleidsmedewerker, Gemeentebestuurder, Aannemer