Nieuws

2,4 miljoen euro voor herbestemming monumentale gebouwen

Voor de Subsidieregeling stimulering herbestemming monumenten heeft de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed in 2015 2,4 miljoen euro beschikbaar gesteld. De subsidie is bestemd voor onderzoek naar het herbestemmen van gebouwen met cultuurhistorische waarde en voor maatregelen om deze wind- en waterdicht te maken.

Van 472 subsidieaanvragen zijn er 223 gehonoreerd. Het beschikbare budget voor 2015 is als volgt besteed: bijna 2 miljoen euro voor onderzoek en 480.000 euro voor het wind- en waterdicht maken van panden.
Subsidies voor herbestemming zijn nu voor het 5e jaar verleend. Inmiddels hebben 1096 aanvragers subsidie ontvangen voor 1457 monumentale objecten. Eerder dit jaar al besloot Jet Bussemaker, minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, de regeling met 5 jaar te verlengen.

De subsidieregeling bevordert een duurzaam gebruik van monumenten en andere gebouwen met een cultuurhistorische waarde. De regeling voorkomt dat leegstaande monumenten in verval raken. Gebouwen waar niet eenvoudig een nieuwe functie voor te vinden is, zoals kerken, industriële gebouwen en scholen, kunnen in aanmerking komen voor subsidie.

Lees verder

Bron: 
Categorieën: 
Dossiers: 
Procesfase: 
Uitwerking, Uitvoering/Realisatie, Regelgeving, Beheer/Onderhoud, Begroting/Prijsbepaling, Financiering/Exploitatie
Doelgroep: 
Plantoetser, Opdrachtgever, Inspecteur, Adviseur BWT, Architect/ontwerper, Beleidsmedewerker, Gemeentebestuurder, Gebouwbeheerder