Literatuur

Volledig op de hoogte met de nieuwe Bouwbesluitboeken

De nieuwe boeken zijn complete naslagwerken met de nieuwe voorschriften van Bouwbesluit 2012, zoals deze per 1 juli 2018 luiden. Daarnaast is op de wijzigingen
geanticipeerd die naar verwachting op 1 januari 2019 van kracht worden, voor zover deze op het moment van schrijven bij de auteurs bekend waren.


Handboek Bouwbesluit 2012
In dit boek krijgt u kort en krachtig uitgelegd hoe u Bouwbesluit 2012 toepast. Met ruim 180 afbeeldingen in kleur en meer dan 165 tabellen zijn de voorschriften van Bouwbesluit 2012 in sterke mate gevisualiseerd en is het voor iedereen toegankelijk gemaakt.

Bouwbesluit 2012 - Met toelichting en commentaren
Dit boek bevat de herziene integrale tekst en toelichting van Bouwbesluit 2012 en de Regeling Bouwbesluit 2012. Een compleet handboek en naslagwerk van de nieuwe voorschriften van Bouwbesluit 2012.

Verbeelding Bouwbesluit 2012 – Algemeen Bouwkundig
De bouwkundige eisen aan gebouwen worden in het Bouwbesluit nauwgezet omschreven. In dit boek worden de algemeen bouwkundige voorschriften uit het Bouwbesluit toegankelijker gemaakt aan de hand van tekeningen.

Verbeelding Bouwbesluit 2012 – Brandveiligheid
Met dit boek kunt u een stuk eenvoudiger de brandveiligheidseisen van het Bouwbesluit doorgronden.

Verbeelding Bouwbesluit 2012 – Bouwfysica
In dit boek krijgt u aan de hand van veel tekeningen de technische eisen aan gebouwen voor wat betreft de bouwfysica in het Bouwbesluit uitgelegd.

Prijs per boek € 109,– exclusief btw

Categorieën: 
Dossiers: 

Gerelateerde artikelen

17-11-2016
praktijkvoorbeeld
18-10-2018
vraag_en_antwoord
18-09-2018
vraag_en_antwoord
27-08-2018
vraag_en_antwoord