Overslaan en naar de inhoud gaan
Literatuur

Handboek Bouwbesluit 2012, editie 2017-2018

In dit handboek krijgt u kort en krachtig uitgelegd hoe Bouwbesluit 2012 toepast. Met ruim 180 afbeeldingen in kleur en meer dan 160 tabellen zijn de voorschriften van Bouwbesluit 2012 in sterke mate gevisualiseerd en is het voor iedereen toegankelijk gemaakt.

Handboek Bouwbesluit 2012 – editie 2017/2018 geeft kort en krachtig uitleg hoe u Bouwbesluit 2012 toepast. Hierbij zijn aandachtspunten opgenomen om de lezer te waarschuwen voor veel voorkomende misverstanden of te behoeden voor verkeerde interpretaties.

Het boek bevat ruim 180 afbeeldingen in kleur en meer dan 160 tabellen, waarmee de voorschriften van Bouwbesluit 2012 in sterke mate zijn gevisualiseerd en waardoor het voor iedereen toegankelijk is gemaakt. En in het handboek zijn diverse voorbeelden en gelijkwaardige oplossingen opgenomen.

In de actuele versie van Bouwbesluit 2012 is een aantal wijzigingen doorgevoerd ten opzichte van de versie van Bouwbesluit 2012 waarvan in het vorige handboek (editie 2016/2017) is uitgegaan. Deze wijzigingen hebben vooral te maken met afstemming van het Bouwbesluit op de Drank- en horecawet en de implementatie van de richtlijn breedband en met gewijzigde versies van NEN-normen die via de Regeling Bouwbesluit 2012 zijn aangestuurd. Daarnaast is in deze uitgave geanticipeerd op wijzigingen van Bouwbesluit 2012 die naar verwachting op 1 januari 2018 in werking treden, betreffende drijvende bouwwerken en de milieuprestatiegrenswaarde.

Bouwbesluit 2012 bevat concrete voorschriften waaraan bij verbouw moet worden voldaan, doch bevat voor het bevoegd gezag geen mogelijkheid meer om bij verbouw ontheffing te verlenen. Bij deze concrete verbouwvoorschriften is het veel meer dan bij Bouwbesluit 2003 van belang dat duidelijk is welke grenswaarden bij verbouw en bestaande bouw gelden. In dit handboek is per afdeling van Bouwbesluit 2012 duidelijk aangegeven welke eisen gelden en wat de verschillen zijn tussen nieuwbouw, tijdelijke bouw, verbouw en bestaande bouw. Hierdoor zijn de verschillen tussen deze eisen goed te zien.

Voor wie
Gebruik van dit handboek bij het ontwerp kan leiden tot een optimale toepassing van Bouwbesluit 2012, dat een positief effect kan hebben op de bouwkosten. Dit is niet alleen van belang voor architecten, maar ook voor constructeurs, brandpreventisten, bouwfysici, milieudeskundigen en installateurs. Gebruik van dit handboek bij het controleren van bouwplannen geeft houvast en kan voorkomen dat een oplossing onterecht wordt afgekeurd. Ook op de bouw kan met dit handboek in de hand snel inzicht worden verkregen of een bepaalde oplossing aan Bouwbesluit 2012 voldoet, waardoor vertraging in de bouw of het moeten treffen van onnodige voorzieningen kan worden voorkomen. Tot slot is dit handboek buitengewoon nuttig om Bouwbesluit 2012 te bestuderen.

Auteurs
Rien van Overveld heeft aan de wieg gestaan van het Bouwbesluit en is een autoriteit op dit gebied. Marjolein Berghuis heeft beroepsmatig vele jaren ervaring met het werken met het Bouwbesluit en heeft dagelijks te maken met de toepassing van dit besluit in de praktijk.

Categorieën: 
Dossiers: 

Gerelateerde artikelen

18-09-2018
vraag_en_antwoord
27-08-2018
vraag_en_antwoord