Toetsingskader Wabo voor omgevingsvergunning rijksmonument [Wabo, Monw 1988]

Toetsingskader Wabo voor omgevingsvergunning rijksmonument [Wabo, Monw 1988]

Weliswaar is de redactie van artikel 2.15 van de Wabo ten opzichte van het tot 1 oktober 2010 geldende artikel 11, lid 2, onder a, van de Monumentenwet 1998 enigszins gewijzigd.

Wilt u het gehele artikel lezen? Neem dan een abonnement. Een maand gratis toegang tot alle dossiers? Neem dan een proefabonnement.