Jurisprudentie
Erik Visser

Slagschaduw en omgevingsvergunning windturbinepark

Gedeputeerde Staten van de provincie Noord-Brabant heeft een omgevingsvergunning verleend voor het oprichten van een windturbinepark. Appellanten stellen dat er onvoldoende voorschriften in de omgevingsvergunning zijn opgenomen voor het voorkomen van slagschaduw.

Ingevolge artikel 3.14 van het Activiteitenbesluit worden de in de Activiteitenregeling genoemde maatregelen toegepast om slagschaduw te voorkomen. In de Activiteitenregeling staat dat de windturbines voorzien moeten zijn van een stilstandvoorziening indien slagschaduw optreedt ter plaatse van gevoelige objecten. Appellanten stellen dat deze bepalingen als maatwerkvoorschrift in de omgevingsvergunning had moeten worden opgenomen.

De Rechtbank is het daar niet mee eens omdat de bepalingen uit het Activiteitenbesluit en -regeling voldoende borgen dat de windturbines zijn voorzien van een stilstandvoorziening. Om die reden hoeft deze voorziening niet nog eens in de omgevingsvergunning worden opgenomen. 

Deze uitspraak bevestigt nog eens dat algemene regels, zoals opgenomen in het Activiteitenbesluit en - regeling, zelfstandig uitvoerbaar en handhaafbaar zijn. 

 

Datum uitspraak: 
23-04-2014
Eclinummer: 
ECLI:NL:RBOBR:2014:2124
Categorieën: