Regels in het bestemmingsplan over behoud bomen toegestaan

Regels in het bestemmingsplan over behoud bomen toegestaan

In onze nieuwsbrief van oktober 2015 is een uitspraak van de rechtbank Zeeland-West-Brabant aan de orde geweest over de verhouding tussen het kapverbod in de APV en de regels uit de op 1 januari 2015 gewijzigde Boswet. De strekking van deze uitspraak was dat de gemeenteraad op grond van artikel 15 lid 3 van de Boswet niet (meer) bevoegd is om in de APV regels te stellen ter bewaring van bossen en andere houtopstanden die buiten de bebouwde kom zijn gelegen. Uit lid 2 van dat artikel volgt dat de gemeenteraad ook geen regels mag stellen ter bescherming van vruchtbomen en windschermen om boomgaarden. Dat is uitputtend geregeld in de Boswet.

Wilt u het gehele artikel lezen? Neem dan een abonnement. Een maand gratis toegang tot alle dossiers? Neem dan een proefabonnement.