Exploitatieplan: hypotheekhouder als belanghebbende, besluitonderdelen en fasering

Exploitatieplan: hypotheekhouder als belanghebbende, besluitonderdelen en fasering

De gemeenteraad van de gemeente Maasgouw heeft in oktober 2010 het bestemmingsplan “Linne Zuidoost” vastgesteld. Dat plan voorziet in de bouw van een woningwijk met 238 woningen. De realisatie van het plan stagneert echter vanwege het faillissement van de beoogde ontwikkelaar, Nieuwe Borg Ontwikkeling I (hierna: NBO). NBO is naast ontwikkelaar ook eigenaar van een deel van de gronden binnen het plangebied. Door de economische situatie zijn ook de uitgifteprijzen en inbrengwaarden van de grond onder druk komen te staan. Deze omstandigheden hebben de raad doen besluiten het exploitatieplan te herzien, hetgeen hij bij besluit van 18 februari 2016 heeft gedaan. De FGH Bank en (de curator van) NBO hebben tegen dit besluit beroep ingesteld.

Wilt u het gehele artikel lezen? Neem dan een abonnement. Een maand gratis toegang tot alle dossiers? Neem dan een proefabonnement.