Overslaan en naar de inhoud gaan

Bouwkwaliteit in de praktijk: 2018 -5

Concertgebouw Musis Sacrum in Arnhem onderging een grondige renovatie, uitgevoerd door Van Dongen-Koschuch architects and planners. Hierbij werd de Parkzaal vernieuwd met een te openen venster naar het park. Zo is het mogelijk concertzaal en park te combineren.

(Product)Kwaliteit en bouwregelgeving zijn niet los van elkaar te zien. Deregulering dwingt de markt tot innoveren en kwaliteitsborging. Uitgever en redactie bieden met Bouwkwaliteit in de praktijk een uniek vakblad voor private en publieke partijen om samen de bouwkwaliteit en bouwregelgeving naar een hoger plan te tillen en iedereen wegwijs te maken in nieuwe ontwikkelingen op dit gebied.

In dit nummer staat het gast-hoofdredacteurschap van BNA-directeur Fred Schoorl centraal. Hij heeft hiervoor enkele artikelen voorgedragen over onder andere aansprakelijkheid en aanbestedingen. Daarnaast veel aandacht voor Circulair Bouwen, waaronder een bedrijfsverzamelgebouw in Deventer en twee interviews. Het eerste interview is met Tako Postma van Inbo die uitgaat van een toekomstbestendige benadering. Het andere interview is met prof.ir. Elphi Nelissen, die haar kijk geeft op de circulaire economie.

Het productkatern besteedt ruim aandacht aan de categoriewinnaars van Het Beste Gebouw van Nederland 2018, het project Biosintrum in Ooststellingwerf en het Next Step Program van de BNA.

Tot slot weer Octrooi, Vraag en Antwoord, Bouwrecht, NEN-nieuws, Regelnieuws, Productnieuws en verenigingsnieuws van de Vereniging Bouw- & Woningtoezicht Nederland.

Veel leesplezier!

Ing. Frank de Groot en Katja van Roosmalen
Hoofdredactie Bouwregels in de praktijk

Bekijk de pdf van Bouwkwaliteit in de praktijk nr. 5.

Jaargang: 
2018
Volgnummer: 
5