Overslaan en naar de inhoud gaan

Bouwkwaliteit in de Praktijk: 2018 -2

Bouwkwaliteit in de praktijk is een vakblad, dat in 2015 ontstaan is door de integratie van NBD Magazine in Bouwregels in de praktijk. (Product)Kwaliteit en bouwregelgeving zijn niet los van elkaar te zien. Deregulering dwingt de markt tot innoveren en kwaliteitsborging. Uitgever en redactie bieden met Bouwkwaliteit in de praktijk een uniek vakblad voor private en publieke partijen om samen de bouwkwaliteit en bouwregelgeving naar een hoger plan te tillen en iedereen wegwijs te maken in nieuwe ontwikkelingen op dit gebied.

Nummer 2 besteedt uitgebreid aandacht aan constructieve veiligheid. Bij de productkatern gaan we in op onderwijsgebouwen.

Bij de artikelen over constructieve veiligheid is er veel aandacht voor de commotie rond breedplaatvloeren. Daarnaast aandacht voor het aardbevingsbestendig maken van het Groninger Forum en de Kamervragen die zijn gesteld naar aanleiding van het massaal negeren van veiligheidsadviezen van de Onderzoeksraad Voor Veiligheid (OVV).

Verder aandacht voor de brand in de Grenfell Tower (deel 2) en het op handen zijnde Besluit bouwwwerken leefomgeving (Bbl). Bij het productkatern onder meer aandacht voor de Energy Academy Europe. 

Tot slot weer Octrooi, Vraag en Antwoord, bouwrecht, NEN-nieuws, Regelnieuws, Productnieuws en verenigingsnieuws van de Vereniging Bouw- & Woningtoezicht Nederland.

Veel leesplezier!

Ing. Frank de Groot en Katja van Roosmalen
Hoofdredactie Bouwregels in de praktijk

Download hier de pdf.

Jaargang: 
2018
Volgnummer: 
2